Paketi usluga

Paket 1 - (2h mesečno)

U toku jednog meseca možete 2 put slati izmene ili dopune sajta.

Maksimalno ukupno vreme rada na sajtu 2h mesečno a usluga obuhvata 1 sajt.


Dovoljno za male sajtove kojima je potrebno ponekad dodavanje ili izmena sadržaja na sajtu. Odgovara malim firmama koji imaju sajt koji služi za prezentaciju sa po par slika i tekstova na sajtu.

Paket 2 - (4h mesečno)

U toku jednog meseca možete 4 puta slati izmene ili dopune sajta.

Maksimalno ukupno vreme rada na sajtu 4 sati mesečno a usluga obuhvata do 2 sajta.


Ovaj paket je namenjen firmama koje imaju potrebu da tokom meseca više puta vrše izmene sadržaja na sajtu, dodaju slike, tekst, cene proizvoda.

Paket 3 - (8h mesečno)

U toku jednog meseca možete 8 puta slati izmene ili dopune sajta.

Maksimalno ukupno vreme rada na sajtu 8 sati mesečno a usluga obuhvata do 3 sajta.


Namenjen firmama kojima je suštinski bitno da imaju sajt koji je konstantno azuriran novim sadržajem, bilo da su to cene, proizvodi, dodavanje dokumenata i slično.