Koliko se naplaćuje odrzavanje sajta ?

Cena održavanja sajta je kao i svaka druga usluga koja je određena vrednošću koja je sredina između korisnosti rada na održavanju sajta i prosečne cene koja je potrebna da se određena aktivnost uradi. 

Nekme je bitno da ima uslugu održavaja sajta po što nižoj ceni i onda se održavanje sajta naplaćuje 30€ mesečno. Pri takvoj ceni vlasnici sajta ne mogu da zahtevaju dodatne usluge osim 2 puta mesečno izmene na sajtu koje ne mogu biti duže od 1 radni sat. Osim izmena  po zahtevu klijenta, 2 sata mesečno pesvećuje se održavanju sistema to jest radovima na sajtu koji su potrebni kako bi sajt bio uvek u najnovijoj verziji softvera. Usluge kao što su redizajn sajta se naplaćuju dodatno u dogovoru sa klijentom i zato u zavisnosti od veličine sajta jer nije isto da li neko ima sajt od 10-20 stranica ill sajt od 3000 stranica, kad se radi o redizajnu, sve mora biti dovedeno u red.

Održavanje sajta se zato naplaćuje u okvirima mogućnosti i želja klijenta s tim da se usluge koje nisu dogovorene unapred i koje ne spadaju u ugovorenu cenu mesečnog održavanja sajta se dogovaraju kad klijent zaželi neku novu funkcionalnost na sajtu. Usluga održavanja sajta od 20€ u sebi sadrži jedino brigu o ispravnom funkcionisanju sajta sa 2 mesečne izmene ili promene stranica koje klijent traži. Usluga od 30€ mesečno ne obuhvata optimizaciju sajta za pretraživače i to se mora naknadno ugovoriti ili dogovoriti kvartalno da se radi istraživanje konkurencije i pozicije na pretraživačima za određene ključne reči.

Održavanje sajta se naplaćuje fiksno po dogovoru sa izborom željenog paketa održavanja sajtova dok se dodatni poslovi koji se ne nalaze u paketu koji ste izabrali, moraju dodatno ugovoriti i platiti zasebno.